Der elevene får blomstre

Molde Friskole er en kristen friskole. Dette vil prege undervisningen og være grunnleggende for formidling av verdier og holdninger. Vi ønsker å gi våre elever et sunt og positivt møte med den kristne tro, samtidig som vi er respektfulle i møte med alle livssyn. Elever med alle livssyn er velkommen til skolen.

Ved Molde Friskole er vi opptatt av å gi elevene våre en variert undervisning med høyt faglig nivå.

Det er viktig for oss at den enkelte elev opplever seg sett og møtt hver eneste dag, noe vi oppnår ved høy lærertetthet i undervisningen og høy voksentetthet i friminuttene.

Våre fokusområder

Skolen drives etter Friskoleloven

Skolen følger Kunnskapsløftet. Undervisningen fører frem til ordinær grunnskoleeksamen. Bokmål er hovedmålet ved skolen. Molde Friskole er en egen stiftelse, og det er Nordmøre og Romsdal Indremisjon som står bak skolen.