Ofte stilte spørsmål

1. Hvorfor kristen friskole?

Foreldre har ansvar for grunnopplæringen

Foreldre har både rett og plikt til å gi barna sine en grunnopplæring. Denne opplæringen har de rett til å kunne gi i samsvar med egen overbevisning, både med hensyn til etikk, moral og religion.

Skolen er til for å hjelpe foreldrene

Skolesystemet er organisert for å hjelpe foreldrene til å oppfylle sin plikt til å gi barna sine den grunnopplæringen som de har rett på. Staten har derfor startet skoler for å hjelpe foreldrene. I dette arbeidet har staten et krav til seg, også gjennom menneskerettighetene: «Funksjoner staten pådrar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldrenes rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres religiøse og filosofiske overbevisning.» (1. tilleggsprotokoll, art 2. «Rett til utdanning»).

Noen foreldre ønsker noe annerledes for sine barn

Den norske stat har valgt å lage en enhetsskole, en fellesskole. Det betyr at skolene skal være mest mulig lik hverandre, både i innhold og i grunnsyn. Dette gjør at den offentlige skolen ikke kan nå alle foreldrene i forhold til å gi barna deres undervisning i samsvar med egen overbevisning. Derfor blir friskoler opprettet. Disse skolene er til hjelp for de foreldrene som ønsker et alternativ som samsvarer bedre med egen overbevisning. Det blir derfor opprettet friskoler på enten pedagogisk eller religiøst grunnlag.

2. Hvorfor velger foreldre Molde Friskole?

- “Fordi det er en kristen skole”

- “Fordi vi tror at det er viktig med en skole som har kristne verdier. Dette er med på å forme identitet, livssyn og vil gi en viktig bagasje for livet videre.”

- “Fordi barnet mitt har behov for et mindre miljø"

- “Fordi vi har hørt andre snakke godt om skolen”
- “Fordi det er et trygt og godt miljø å komme inn i”
 - “Det er en god overgang fra barnehage til skole, der de blir sett og tatt vare på”
 - “For at barnet skal få mer utfordringer og undervising mer tilpasset elevens nivå”
- “Fordi eleven trenger bedre læringsmiljø”

3. Hva synes elevene er det beste ved skolen?

Svarene under er hentet fra en spørreundersøkelse, gjennomført mars 2019:

- “På Molde Friskole blir vi sett, og vi får være oss selv”

- “Vi har snille lærere som bryr seg om oss

- “Siden vi har små klasser er det god arbeidsro"

- “Jeg har sett elever som er nærmest brutt ned av mobbing og lignende komme og bli bedre”

- “Supre lærere”

- “Forholdet mellom lærer og elev”

- “Du kan være deg selv”

- “Godt miljø”

- “Små klasser slik at alle kjenner hverandre = bedre samhold”

- “Pga. små klasser er det lettere for lærere å hjelpe oss”

- “Det åpne fellesskapet”

- “Fagene tilpasses elevene, ikke omvendt”

- “De på en måte setter elevene først”

- “Det beste med friskolen er at jeg føler meg fri”

4. Hva er foresatte mest fornøyd med på Friskolen?

- “Engasjerte og faglig sterke lærere”

- “Individuelle og konkrete tilbakemeldinger hjelper eleven til å bli bedre i fagene”

- “Gutten min har blomstret etter at han begynte der, det er jeg veldig glad for”

- “Eleven min opplever å bli likt av lærerne”

5. Hvilke rettigheter har elever ved Molde friskole i forhold til helsesøster og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)?

Elever som går på Molde Friskole har samme rettigheter som elever ved offentlige skoler når det gjelder kontakt med PPT, helsesøster og andre instanser. Molde Friskole har god kontakt med PPT og jevnlige møter.