Skoleturer

Vi ønsker å ta med elevene på skoleturer som kan bidra til både økt læring og bedre miljø.

Elevene våre på mellomtrinnet får reise på leirskole.

Annet hvert år tilbyr vi en skoletur for 9. og 10. trinn til Øst-Europa. Vi har nylig startet et samarbeid med Tornes Turbusser, som vil arrangere disse turene for oss. Skoleåret 2019/2020 skal elevene reise til Warszawa. Vi er takknemlig for å ha en organisasjon med god kjennskap til landet som arrangerer disse turene for oss, slik at elevenes sikkerhet blir godt ivaretatt.

På tidligere skoleturer har elevene bl.a. fått besøke ulike institusjoner som barnehjem, senter for vanskeligstilte ungdommer, skoler og menigheter. Elevene sitter igjen med gode og sterke minner gjennom å ha møtt mennesker i ulike livssituasjoner og fått innblikk inn i et samfunn som er annerledes enn vårt. Skoleturene gir elevene en unik mulighet til å få være med på å oppmuntre og gi direkte hjelp til medmennesker.

I forkant av turen til Øst-Europa samler vi inn penger og gaver, som elevene våre får være med på å dele ut når de ankommer turmålet. Størsteparten av inntektene kommer inn på skolens årlige misjonsdag. Denne dagen er elevene med på å arrangere f.eks. kafe, loppemarked, ansiktsmaling, salgs-utstillinger og konkurranser.