Ansatte

Ved Molde Friskole har de ansatte en god og aktiv arbeidshverdag. Alle ansatte som jobber ved skolen bidrar i det kristen pedagogiske arbeidet. 

Liste over ansatte

Navn
Stilling
E-post adresse
Jeanette Vesetvik
Rektor
jeanetteæmoldefriskole no
Marianne Græsdal
Inspektør
marianneæmoldefriskole no
Nina Brusdal
SFO leder / assistent
ninaæmoldefriskole no
Lars Martin Brusdal
Kontaktlærer
larsmartinæmoldefriskole no
Stein Barlaup
Kontaktlærer
steinæmoldefriskole no
Solfrid Ørjavik Time
Kontaktlærer
solfridæmoldefriskole no
Marie Drøpping
Kontaktlærer
marieæmoldefriskole no
Erika Karjohn
Kontaktlærer
erikaæmoldefriskole no
Nikolai Wilborn
Faglærer og dataansvarlig
nikolaiæmoldefriskole no
Annette Hovind
Spes.ped, faglærer og adm.
annetteæmoldefriskole no
Eli Maridal
Faglærer
eliæmoldefriskole no
Lidvar Emblem
Faglærer
lidvaræmoldefriskole no
Kari Sørensen
Faglærer
kariæmoldefriskole no
Jannette Leiva
Faglærer
jannetteæmoldefriskole no
Aud Sissel Bergseth
Faglærer
audsisselæmoldefriskole no
Kathy Celi Venås
Faglærer
kathyæmoldefriskole no
Astrid Wilborn
Assistent
astridæmoldefriskole no
Elisabeth Løvik
Assistent skole og SFO
elisabethæmoldefriskole no
Torill Orvik
Assistent
torillæmoldefriskole no
Malene Trondsen
Assistent SFO
maleneæmoldefriskole no
Elin Bjerkestrand
Sosialrådgiver
Elin bjerkægmail com
Philippe Gatete
Renholder
philippegateteæyahoo fr