Skolepenger

Molde Friskole er en friskole, og får dermed 85% av det tilskuddet som den offentlige skolen får. Derfor har friskoler skolepenger.

Elever på 1.-4. trinn betaler ikke skolepenger. Det er gratis for småtrinnselever å gå på Molde Friskole. For elever fra 5.-10. trinn er skolepengene 1000kr pr måned i 10 måneder. Vi har gode søskenrabatter. For søsken nr 2 betaler man 500kr i måneden, og for søsken nr 3 betaler man 250 kr.