Valgfag

Hvert år tilbyr vi tre valgfag, de to valgfagene som får flest påmeldinger blir gjennomført. Skoleåret 2020/2021 har vi de to fagene "programmering", "natur, miljø og friluftsliv".