Et trygt og inkluderende miljø

Respekt og anerkjennelse

Noe vi ofte får høre, fra gjester som besøker skolen, er at elevene våre er rause mot hverandre. De møter en skole hvor elevene har senkede skuldre, og får lov til å være seg selv. Elevene viser respekt for hverandre. Vi som er ansatte opplever også at elevene er trygge på hverandre og støtter hverandre, og vi gleder oss over den flotte elevflokken vår! I tillegg til at trygghet skaper trivsel, vet vi at trygghet er et viktig fundament for læring. Elevene på 9. trinn ble nylig kåret til fylkesvinnere i den nordiske matematikk-konkurransen Unge Abel. I april skal fire av 9. klassingene representere klassen i den nasjonale finalen i Oslo. Vi er veldig stolte av matematikk-prestasjonene til elevene våre!

Det er høy voksentetthet ved skolen, noe som gjør at vi har god anledning til å se og følge opp hver enkelt. Flere elever har uttalt: «Her kan jeg være meg selv!» Vi ønsker å tilrettelegge for et miljø hvor elevene ikke skal streve for å bli godtatt. Vi får tilbakemeldinger fra våre elever om at det ikke opplever noe kjøpepress på klær eller utstyr, slik at de ikke trenger for å kjøpe bestemte ting for å oppleve godkjennelse.

Vi er glade for å formidle et kristent menneskesyn og arbeide for at den enkelte elev får oppleve seg verdifull – i en tid der mange barn og ungdommer virkelig strever for å bli «gode nok».

Storsamlinger

Hver måned har vi storsamlinger hvor alle elevene er samlet i en skoletime. Her får elevene bidra på ulike måter med leker, sketsjer og fremføringer. Dette gjør vi for å styrke samholdet på tvers av trinn.

FAU og elvråd

Både Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og Elevrådet ved skolen er aktive i arbeidet for å skape et trygt og inkluderende miljø for elevene. Hvert semester arrangerer både FAU og elevrådet sosiale arrangement på ettermiddags-/kveldstid. Dette er populære arrangement og viktige trivselsfremmende tiltak.

Vi har et aktivt elevråd, som månedlig fremmer saker for rektor. I tillegg får lederen for elevrådet være med i skolestyret, slik at elevenes stemme får være med når beslutninger skal

bli tatt. Ved slutten av skoleåret får elevene som har blitt valgt inn i elevrådet gjøre noe hyggelig sammen med læreren som er elevrådskontakt, som belønning av god innsats. De siste årene har elevene valgt en dag i klatrehallen.

Nestekjærlighet

Som ansattgruppe har vi sterkt fokus på at den enkelte skal trives, og at elevene som gruppe skal fungere. Vi har systematisk utarbeidet rutiner for å ivareta elevene sin trivsel. Siden vi er en liten skole, blir vi fort kjent med hverandre. Da er det lettere å få gode relasjonsbånd mellom elever og ansatte, også på tvers av klassetrinn.

Vi tror at det fokuset vi har på nestekjærlighet gjør oss unik som skole, og gir elevene en bedre skolehverdag.