Skoleskyss

Skolens lokaler ligger i Ingebriktvegen 11 på Bjørset, og vi har elever fra hele Molde og flere nabokommuner. Det er god busskommunikasjon til de fleste bydeler, og ansatte ved skolen følger barna til bussen etter endt skoledag.

Her finner du dokumenter og regelverk angående skoleskyss. Foresatte sender søknad om skoleskyss når skoleplassen er bekreftet. Ved spørsmål kontakt skolen.

Dokumenter