Variert og kreativ undervisning

Ulike undervisningsmetoder

Elever er forskjellige og lærer best på ulike måter, derfor har lærerne ved Molde Friskole fokus på å skape variasjon i undervisningen. Ekskursjoner, kahoot, klassediskusjoner og dramatisering er eksempel på ulike måter en kan lære fagstoff.

Ekskursjoner

Vi prioriterer å dra på ekskursjoner og turer med elevene, både fordi det er lærerikt, og fordi det er med på å skape et godt læringsmiljø. Vi har som mål at hvert trinn skal ha en ekstrusjon eller en annerledesdag i måneden. Dette kan være turer i nærområdet, eller besøk til steder lengre borte. Skolen har f.eks. arrangert turer til Trollkirka, sykkeltur til Sekken og besøkt Romsdalsmuseet, Krona. Annenhvert år drar ungdomstrinnet på overnattingstur til Osvatnet, for å lære om innsjøen som økosystem. Elevene på ungdomstrinnet, som har valgfaget «Fysisk aktivitet og helse» oppsøker stadig nye turmål. Ekskursjonene knyttes mot arbeidet med kompetansemål i ulike fag. I desember hadde elevene på 1. – 4.trinn en tur til Atlanterhavsparken hvor de fikk lære om fisk og sjødyr.

Uteskole

Elevene på småtrinnet har uteskole annenhver mandag. Da er elevene på tur til et sted i nærområdet, hvor de jobber med ulike faglige tema.